Bênh viện Quân Y 110

Đang cập nhật

Location

Bắc Ninh

Status

Competition

Client

Quân Khu 1

Team

Nguyễn Trần Linh, Nguyễn Xuân Hiếu

Services

Architecture