Khách sạn Núi Cốc

Đang cập nhật

Location

Thái Nguyên

Status

Completed

Client

Quân Khu 1

Team

Nguyễn Trần Linh, Nguyễn Huy Tiến

Services

Architecture