Khách sạn Núi Cốc

Đang cập nhật

Location

Thái Nguyên

Status

Completed

Client

QK1

Team

Nguyễn Trần Linh, Nguyễn Huy Tiến

Services

Architecture, MEP, Structural + Civil Engineering

Markets

Hospitality