Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) Hà Nội

Công trình cải tạo từ tòa nhà cũ tại số 1 phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội.

Đối với không gian dành cho sự sáng tạo này thì chúng tôi dựa trên các khung kết cấu có sẵn cũng nghiên cứu rất kỹ càng và đồng thời đưa ra một phương án về không gian và kiến trúc hết sức táo bạo mạnh mẽ.

Kiến trúc và không gian của công trình thể hiện tuyên ngôn về sự kết nối, thống nhất với tầm nhìn của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia NIC nơi cũng lấy sự kết nối để thúc đảy sáng tạo và đổi mới, là nơi cho các phát minh và sáng chế ra đời tạo nên các giá trị lớn hơn cho nền kinh tế Việt Nam.

Location

Hà Nội

Status

Proposal

Client

Bộ KHĐT

Team

Vũ Nga, Nguyễn Tiến Đạt

Services

Architecture