Viet Han 5 New Urban

Đang cập nhật

Location

Bà Rịa - Vũng Tàu

Status

Completed

Client

Viet Han

Team

Nguyễn Trần Linh, Nguyễn Huy Tiến

Services

Architecture, Urban Design + Planning