Khu bộ ban ngành tại Tây Hồ Tây

Liên danh Kunwon-ICU-UAI đã đề xuất một phương án về quy hoạch cũng như kiến trúc được nhiều thành viên ban giám khảo đánh giá cao về tính sáng tạo cũng như hợp lý để triển khai thực tế cho công trình.

Mặc dù chỉ dành giải khuyến khích tuy nhiên với đề xuất việc hợp nhóm các bộ và để dành ra những khu đất lớn cho tương lai thì đề xuất của liên danh đã tôn vinh và đóng góp rất lớn cho cảnh quan chung của cả khu đô thị Tây Hồ Tây, là trung tâm mới của Hà Nội trong tương lai gần và cũng là tương lai của một Việt Nam phát triển và thịnh vượng.

Location

Hà Nội

Status

Competition

Client

Vietnam Gorverment

Team

Nguyễn Trần Linh, Phạm Thanh Minh

Services

Architecture, Urban Design + Planning

Awards

Hornorable Mention