Thiên đường xanh Condotel

Đang cập nhật

Location

Bình Định

Status

On-going

Client

HDTC Group

Services

Architecture

Markets

Hospitality