Cầu Trần Hưng Đạo

Đang cập nhật

Location

Hà Nội

Status

Competition

Team

Nguyễn Trần Linh, Phạm Thanh Minh, Vũ Nga

Services

Architecture

Markets

Bridge and Road